Français | Espanol | English | Tagalog | معلومات هامة (PDF)

Upang malaman kung saan at kailan mo matatanggap ang iyong ayuda, mangyaring sumangguni sa sumusunod.


MAHALAGA:

  • Alinsunod sa pasiya ng Konseho ng Estado (artikulo 18), ang mga pamamahagi ng pagkain mula sa Colis du Coeur ay maaaring magpatuloy habang nakakulong.
  • Dapat kang nakarehistro sa database ng Colis du Coeur upang makinabang mula sa tulong na ito. Kung hindi ka nakarehistro, mangyaring kumunsulta sa pahinang ito.
  • Hindi mo matatanggap ang iyong ayuda sa ibang lugar na hindi nai-talaga sa iyo.
  • sa oras distribution ng ayuuda, dalhin ang iyong ID at iwasan kung maaaru ang pagdala ng mga bata (para sa kanilang kalusugan).

Inyong postal code: 1201, 1202, 1203, 1204, 1209, 1218, 1239, 1279, 1290 hanggang 1294, 1298
Araw ng distribution: Miyerkules mula 1.30 pm hanggang 8 pm
Ligar: Salle du Môle, rue du Môle 21, 1201 Genève

Inyong postal code: 1214, 1216, 1217, 1219, 1220, 1242, 1281 1283, 1288
Araw ng distribution: Huwebes mula 8 pm hanggang 8 pm – NEW
Ligar: Pie X, ch. du Coin-de-Terre 2, 1219 Vernier

Inyong postal code: 1206, 1207, 1208, 1221 hanggang 1226, 1231, 1234, 1241 hanggang 1248, 1252 hanggang 1255
Araw ng distribution: Sabado mula 10 ng umaga hanggang 1 ng hapon
Ligar: Abri PC des Vollandes, rue des Vollandes 35, 1207 Genève

Iba pang postal code (kanino 1205):
Araw ng distribution: Mga Martes mula 1.30 pm hanggang 8 pm
Ligar: Colis du Cœur, rue Blavignac 16, 1227 Carouge